top of page

Teamcoaching

Je bent goed bezig met je team, maar je denkt dat er nog meer in zit? Wat zijn eenieders kwaliteiten en talenten precies? En hoe kunnen we ons als team positief ontwikkelen? Hoe krijgen we bezieling in ons team? 

Of misschien loopt de samenwerking toch niet (meer) zo vlot. Een veranderende situatie zorgt voor spanning en stress. Er ontstaan conflicten, er zijn vormen van weerstand, medewerkers komen op hun eigen eiland terecht, er is geen commitment meer naar elkaar. Het team en de leidinggevenden geraken er samen niet meer uit en er is nood aan externe begeleiding. 

Teamcoaching ondersteunt teams in hun ontwikkelproces. Dit kan op momenten dat teams hun onderlinge samenwerking willen versterken, maar het kan ook op momenten van spanning, crisis of conflict.

Tijdens de teamcoaching werken we met het team en de leidinggevende heel concreet aan:

  • de onderlinge verhoudingen versterken

  • elkaars kwaliteiten en talenten exploreren, erkennen en inzetten

  • het wederzijdse vertrouwen verhogen

  • een gezamenlijke ambitie ontwikkelen

  • eigen verantwoordelijkheden opnemen

  • persoonlijke, team- en organisatiebelangen verbinden

 

Ik sta garant dat de teamcoaching gebeurt in een veilige sfeer die de mogelijkheid geeft aan teamleden om open met elkaar te communiceren. De teamleden kunnen hun mening uiten, met elkaar in dialoog gaan en samen keuzes en afspraken maken voor toekomstige  actie. Zo kunnen gezamenlijke doelen gerealiseerd worden.

​Samenwerken?

Contacteer me:

  • We maken kennis tijdens een eerste gesprek, geheel vrijblijvend. We stemmen wederzijdse verwachtingen af.

  • Is er een klik? Dan maken we de plannen concreet.

  • Ik doe een voorstel-op-maat, passend bij de vraag en actuele situatie.

  • We bespreken steeds samen de praktische kant van de zaak: data, duurtijd, locatie en kostprijs.

 

Indien opportuun en wenselijk kan er een vervolgtraject aansluiten op deze teamcoaching.

bottom of page