top of page

Kies de juiste weg voor de verandering

Veel organisaties worden geconfronteerd met verandering: het bedrijf wil een nieuwe koers varen, de organisatie zal herstructureren, een fusieverhaal komt op de proppen, twee aparte teams zullen moeten samenwerken, een nieuw management dient zich aan, de focus zal op een andere soort klant gelegd worden, automatisering en robotisering vragen nieuwe skills van medewerkers,...

Al deze veranderingen hebben een impact op de organisatie, op haar missie en visie. En uiteraard ook op de medewerkers en hun onderlinge samenwerking.

Wil je hier een klare kijk op krijgen? Dat kan via een inspiratiesessie, een teamcoaching of via organisatieadvies.

Inspiratiesessie 'Een frisse blik op veranderingen'

Tijdens een inspiratiesessie van 2 uren bied ik een kader om de dynamiek van een veranderingsproces te leren kennen.

 • Wat zijn de typerende verandergedragingen zoals weerstand?

 • Wat zijn de grootste misverstanden over organisatieveranderingen?

 • Wat zijn de mogelijke valkuilen om te snel of te traag te willen gaan?

 • Wanneer en hoe kunnen medewerkers in actie komen?

 • Voor welke aanpak kan je kiezen als organisatie?

Deze inspiratiesessie kan over afdelingen of diensten heen georganiseerd worden en is herkenbaar voor elke medewerker.

Na deze sessie heeft iedereen hetzelfde gemeenschappelijke denkkader om naar de huidige of toekomstige veranderingen te kijken.

Een vervolgsessie met je team?

Wil je met dit thema in je team aan de slag gaan? Tijdens de coaching staan we stil bij de impact van de verandering voor elk teamlid:

 • Waarom ervaren sommige teamleden weerstand?

 • Waarom zien anderen juist voordelen en opportuniteiten in de nieuwe situatie?

 • Hoe kan iedereen zijn emoties de baas tijdens de verandering?

 • Welke aanpak werkt voor jullie als team?

 

We gaan in dialoog met elkaar en komen tot een gezamenlijk actieplan. Deze teamcoaching zorgt ervoor dat de verandering voor iedereen hanteerbaar is, zodat gemeenschappelijke doelen en resultaten gerealiseerd worden.

Organisatieadvies

Veel organisaties steken veel tijd, energie en geld in een verandering, zonder dat er daadwerkelijk iets verandert.

Als organisatiepsycholoog en gepassioneerde veranderingsadviseur begeleid ik het management, de leidinggevenden of stafmedewerkers bij de voorbereiding en implementatie van de veranderingen, zodat de veranderingen gemakkelijker en succesvol verlopen.

 

Ik ben er als sparringpartner, als neutrale adviseur, als motivator of als afremmer. Ik stel kritische vragen en denk met jou mee om gepaste acties en creatieve interventies te doen.

​Samenwerken?

Contacteer me:

 • We maken kennis tijdens een eerste gesprek, geheel vrijblijvend. We stemmen wederzijdse verwachtingen af.

 • Is er een klik? Dan maken we de plannen concreet.

 • Ik doe een voorstel-op-maat, passend bij de vraag en actuele situatie.

 • We bespreken steeds samen de praktische kant van de zaak: data, duurtijd, locatie en kostprijs.

bottom of page